top of page

FUTU MUHU 2018 - loengud ja intervjuud

Kunstisümpoosium ´Maalides Metsa´- 16-22.juulil, EKL Muhu Kunstitalus.

Art symposium Painting the Forest -16-22th of July, Muhu Art Residency of Estonian Artists Association

-- PLEASE SCROLL FOR ENGLISH VERSION -- Loodus on alati olnud Eesti kultuurist lahutamatu osa, seda nii hingestatud looduslüürika ja müstitsismina kui ainesena, millest teadlikult kaugeneda. Just loodus on see tugipunkt, millele Eesti kujutava kunsti traditsioon näib püsivalt toetuvat ning loodus on traditsiooniliselt ka prisma, läbi mille inimene oma elu ning olemist mõistab ja ettekujutab.. või ehk millest tervenisti distantseeruda soovib. Olles eurooplased näime endiselt olevat valdavalt metslased ehk metsarahvas, kellel sammal, seened ja puudemühin tuntavalt veres püsivad ning kuidagi lahti ei lase, tahame siis seda või mitte. Kutsume suvel üheks nädalaks kokku kunstnikke et näha milline on, või saab olla, kaasaegne loodusmaal. Ning kas selle viljelemise mõte jääb kaasagsest elust maha või on looduse piltidel tänapäeva inimesele veel midagi öelda. Sümpoosiumi seminare ja töötube viivad läbi Prof. Jaan Elken, Hasso Krull, Linda-Mari Väli, Leila Lükko, Tiiu Rebane jpt. Sümpoosiumi seminariteemadeks on- Metsa roll ja mõiste kultuuriajaloos, Mets Eesti kunstis, Ökokriitika-mis see on. Hilissügisel seisavad Muhu Kunstitalus valminud ja metsale pühendatud teosed kõrvuti paljude teiste Eesti kunstnike maalidega näitusel Swedbank privaatpanganduse galeriis, taasluues näitusepinnale ettekujutlust kunstimõtte arengutest, Eestimaa suvest, looduse lüürikast ja olemise füüsikast. Eesti Maalikunstnike Liit pakub Muhu Kunstitalu näitusel publikupreemia pälvivale teosele võimaluse osaleda novembris EML aastanäitusel Mõte.Lavastus, Haapsalu Linnagaleriis. www.maal.ee www.ai-res.org Sümpoosium kuulub festivalisarja FUTU MUHU, mis tänavu toimub neljandat aastat. ​--- Sümpoosiumi korraldasid ja toetasid-

-Eesti Kultuurkapital -Eesti Kunstnike Liit -Eesti Maalikunstnike Liit -Ideto MTÜ

--

Art symposium Painting the Forest discusses the traditions of nature painting 16-22th of July, Muhu Art Residency of Estonian Artists Association Nature has always been integral to Estonian culture, whether in the shape of spiritual nature lyrics or mysticism or as the matter to knowingly distant oneself from. Nature seems to be the continuous cornerstone of Estonian visual arts; moreover, nature has traditionally evolved into the lens through which human beings interpret and envision their life and existence… or into the phenomenon they might wish to completely distance themselves from. Whether we want to or not, as Europeans we still mostly seem to be savages of sorts, people of the forest who will always feel the moss, mushrooms and the rustling of the wind in the treetops in their blood. We gathered together artists for one week to see the current state or the different possibilities of contemporary nature painting, discussed whether nature painting is out of place and date in the contemporary society or does it still speak to modern people. Seminars and workshops at the symposium are carried out by Prof. Jaan Elken, artists Tiiu Rebane and Karl-Kristjan Nagel, as well as several other invited lecturers. The seminar topics include: the role and concept of Forest in cultural history, Forest in Estonian arts, Ecocriticism – what is it?. In late autumn, the pieces completed in Muhu Art Residence honouring the forest, will assume their places next to the paintings by other Estonian artists in an exhibition that recreates the vision of the developments in Estonian art, Estonian summer, the lyrical qualities of nature, and the physics of being in a shared space.

Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

 SEARCH BY TAGS: 
bottom of page