top of page

FUTU MUHU 2015 - TULEVIK/HORISONT

  • A.I.Kunstitalu - EKL – Muhu – Eesti

  • Üldised  teemad: kunst ja innovatsioon; arhitektuur-muinsuskaitse-restauratsioon

  • FESTIVALI toimumisaeg:  17.07-19.07.2015

  • NÄITUS "Tulevik-Horisont" - EKA Galerii, Tallinn 3.-15.08.2015

Vaatluse all on tulevik; suveräänsus, inimene ja energia. Millisena näete oma tulevikku..millisena sooviksite näha .. 

 

Esitlusele tulevad tööd oleviku-mineviku kokkuvõtetele ehitatud konstruktsioonidest futuristlike nägemusteni; kriitilise mõtte manifestatsioonidest vastuolusid ületavate visioonideni.

 

Kunst kui  radikaalsed, ratsionaalsed, poeetilis-transendentaalsed väited ja objektid. Millised tendentsid kujundavad lokaaset ja globaalset tulevikku, on territooriumil määrav tähtsus ? Kriisis võidab ida või lääs, sõda või rahu, vaesus või rikkus, veel midagi ?

Milline on uus utoopia? Kas on aimata traditsioone, mis kestavad ühiskonna selgroona tulevikku; millised saavad olema subjekti piirid ?

 

Autonoomsuse ning eksistentsiaalse piiririigi sisulised küsimused jäävad A.I.Kunstitalu ideeliseks keskmeks nüüd ja edaspidi, eelistamata üht tehnikat teisele.

Töid eksponeeritakse talukompleksi territooriumil, õueala laval, renoveerimiseelses peahoones, laiemas ümbruskonnas: endisaegsetes sadamavaremetes jms

I

  • A.I. Residency - EAA  – Uuetalu – Muhu island – Estonia

  • Themes of event: art & innovation;  architecture – cultural heritage – restoration

  • FESTIVAL: 17.-19.07. 2015, Muhu

  • EXHIBITION Future-Horizon, in EAA Gallery, Tallinn 3.-15.08.2015

 

Under observation and consideration are future, sovereignty and  energy.

How do you see your future; how would you like to see it  ?

 

Works from summaries of past-present experiences until futuristic constructions; from manifestations of critical thought until visions that exceed any controversy.

 

Art as poetical-transcendental and rational objects plus radical claims.

 

What will shape the future globally and locally; does territory have any meaning?

 

The crisis.. : east or west, war or peace, poverty or riches, something else?

What is new utopia? What are the traditions that will last as a backbone of society in the future; what are the limits of the subject?

 

Autonomy and the issues of existential border-state will remain at the heart of conceptual art center Uuetalu now and in the future, without favoring one technique to another. 

 

Autonomy and the issues of existential border-state will remain at the heart of conceptual art center Uuetalu now and in the future, without favoring one technique to another. 

BAND.jpg
KOMMUNIST.jpg
PUZO.jpg
AZSACRA3.jpg
AZSACRA2.jpg
FOMINA.jpg
AZSACRA1.jpg
VILLE.jpg
WAGER.jpg
TSIRKUS2.jpg
TSIRKUS.jpg
ZIKO.jpg
ZALANS.jpg
SIRAM.jpg
SANDRA.jpg
REBANE.jpg
PASCAL.jpg
PAIK.jpg
OTT.jpg
OLEG.jpg
NOOLEGRUPP2.jpg
NOOLEGRUPP.jpg
NAGEL.jpg
MIRA2.jpg
MIRA.jpg
MIKKO.jpg
MAALAS.jpg
kAAREL2.jpg
kAAREL.jpg
JOONAS.jpg
JANA.jpg
FALSO.jpg
CARUKA.jpg
ALTNURME.jpg
kutse2.jpg
ParisDonbas.jpg
IMG_5047.JPG
IMG_5045.JPG
IMG_5044.JPG
IMG_5103_edited.JPG
IMG_4990_edited.JPG
IMG_5049.JPG
IMG_5110_edited.JPG
IMG_5015.JPG
IMG_4675.JPG
IMG_5043.JPG
IMG_5078.JPG
IMG_5090.JPG
IMG_5077.JPG
IMG_5112.JPG
IMG_5089.JPG
IMG_5111_edited.JPG
IMG_4588.JPG
IMG_4634_edited.JPG
IMG_5106.JPG
IMG_4573_edited.JPG
IMG_5098.JPG
IMG_4717.JPG
IMG_4720.JPG
IMG_5099.JPG
IMG_4977_edited.JPG
IMG_4750.JPG
IMG_4765.JPG
IMG_4859_edited.JPG
IMG_4788.JPG
IMG_4822.JPG
IMG_4760.JPG
IMG_4926.JPG
IMG_4657.JPG
bottom of page