top of page

FUTU MUHU 2020 - LAEVA RISTSED - SHIP CHRISTENING

Kunstifestival FUTU MUHU on 2020 aastal pühendatud Muhu saare kalastuskultuurile, selle legendaarsele minevikule ja tänasele päevale. Tänavu 6. korda toimuva kunstifestivali peasündmuseks on Muhu Kunstitalu juurde püstitatud laev-mälestusmärgi sisseõnnistamine ehk LAEVA RISTSED.

Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit -- 2019 aastal alanud installeerimise ja restaureerimise protsess päädib tänavu augustis ning Kunstitalu avab kõigile vaatamiseks, mäletamiseks ja edasiseks mõtisklemiseks kakuami* kujulise maamärgi.

Festivali kuraatorid Tiiu Rebane ja Karl-Kristjan Nagel -- Sõltuvalt tänavuste eritingimuste määrast toimub pidulik sündmus suurema- või väiksema arvu etenduskunstnike osavõtul. Kunstitalu meeskond loodab siiski et kõik Kunstitalus alates 2015 aastast töötanud ja elanud kunstnikud üle kogu maailma, leiavad 7. augustil võimaluse sündmusele ühel või teisel viisil kaasa elada.

 

In 2020, the FUTU MUHU art festival is dedicated to the fishing culture of Muhu Island, its legendary past and present. The main event of the 6th art festival this year is the inauguration of the ship memorial erected at the Muhu Art Residency, ie. SHIP CHRISTENING. -- The process of installation and restoration, which began in 2019, will end in August this year, and the Art Residency will open a landmark in the shape of a KAKUAMI SHIP for everyone to see, remember and reflect on.

Festival curators are Tiiu Rebane and Karl-Kristjan Nagel -- Depending on the level of special conditions this year, the festive event will take place with the participation of a larger or smaller number of performing artists. However, the Muhu Art Residency team hopes that all artists from all over the world who have worked and lived at the Art Residency since 2015 will have the opportunity to follow or participate in the event in one way or another on August 7.

-- * Kakuam tuleneb jaapani keelest. ‘Kaku’ tähendab lahtise ümbriku kujuga viienurkset kasti ja ‘ami’ noota või mõrda. Eesti keeles nimetatakse kakuami ka kastmõrraks. Olles sooritamas esimest Vene ümbermaailma reisi, sai 1805 aastal esimese eestimaalasena kakuamipüügist teada Jaapanis Hokkaido saarel admiral Adam Johann von Krusenstern. On möödunud ligi 110 aastat ajast, kui eestlased Juhan Erikson, Herman Soone ja jaapanlane Sawa Katzumi Kaug-Idas Beringi meres kakuamipüügiga algust tegid. Eestis prooviti kakuamipüüki esimest korda 1939. aastal. Kakuamipüügi tippaeg kestis aastatel 1950-1957.

Kakuamipaat on 10–13 m pikk ja 2,5 m lai. Paadi kaared on poolemeetrise sammuga ja kaari katva sileplangutuse paksus on 3,5 cm. Paat on saanud nime püünise järgi, mille tarvis sellist suurt paati vaja läks. Kes asjaga rohkem kursis, need teavad, et kakuami oli/on algupäraselt jaapani püünis (hieroglüüfid „kaku“ ja „ami“). Mereleksikon ütleb selle püünise (kirjakeeles seisevnoot) kohta, et see on suurim lõkspüünis, koosnedes juhtaiast (juhttiivast), kari(karja)aiast, tõusuteest, ühest või mitmest pujust (saarlaste keeles pujusest) ja ühest või kahest pealt lahtisest kastist. Põlvest põlve teavad kalurid kalade rännuteid meres ja seetõttu teavad ka kohti, kuhu mõrd panna – tühi mõrralina leotamine jääb ära, kui meres ikka kala on. Kalade rännuteele asetatuna on see püünis vist sajaprotsendiline püüdja. Kohates juhttiiba, pöördub kalaparv sügavama vee suunas, aga seal ootab karjaaed, mis ei lase oma kujuga naljalt parvel tagasiteed leida. Karjaaed lõpeb kasti avaneva puju(se)ga. V-kujuliselt kitsenev puju(s) koondab parve aina tihedamaks massiks, kuni puju(se) lõpus avaneks nagu läbi pujuava pääsemine, aga tegelikult ollakse igast küljest ja alt mõrralinast moodustuvas kastis. - Üheksakümnendate alguses tabasid meid kõiki suured muutused. Ei läinud see teistmoodi ka kalureil, pigem rullis muudatuste laine neist kõveminigi üle. Kolhoosi kollektiivi liikmest pidi kihku-kähku saama eraettevõtja – uju või upu!

Kaluril on palju vahendeid vaja. Kalapüük käib hooaegade kaupa, üks kalaliik tuleb rannamerre, teine kaob. Üks ja sama püünis ei sobi kaugeltki kõigeks, võrke ja mõrdu peab olema hulgi. Kakuampaat on paat, mis suudab ühekorraga randa tuua 8-9 tonni kala, aga ühes seisevnoodas (ehk kastmõrras ehk kakuamis ehk kastis) võib hooaja haripunktil kala olla veel mitu korda rohkem. Pane need tonnid karpi, lase törts tomatisousti peale ja 30 000-40 000 suud saavad söönuks! -- EU Läänemere kalakvoodid, mille kohaselt on Eestile eraldatud räimekvoot: Eesti kalurid saavad 2020. aastal Liivi lahest püüda 15 907 tonni räime. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vähendada kilu väljapüügi kvooti 25 protsendi võrra, läbirääkimiste järel vähenes see 22 protsendini. Eesti leidis, et kilukvoodi suuremaks vähendamiseks ei ole põhjus

 

--

* Kakuam comes from the Japanese language. ‘KAKU’ means a pentagonal box in the shape of an open envelope and ‘AMI’ a trap. In Estonian, kakuami is also called a box trap. Admiral Adam Johann von Krusenstern, while making his first trip around Russia, became the first Estonian to learn about kakuami fishing in 1805 on the island of Hokkaido in Japan. It has been almost 110 years since the Estonians Juhan Erikson, Herman Soone and the Japanese Sawa Katzumi started kakuami fishing in the Bering Sea in the Far East. In Estonia the kakuamifishing started for the first time in 1939. The peak of kakuami fishing lasted from 1950 to 1957. The kakuami boat is 10–13 m long and 2.5 m wide. The arches of the boat are half a meter apart and the thickness of the smooth plank covering the arch is 3.5 cm. The boat is named after the trap for which such a large boat was needed. Those who know more, they know that kakuami was / is originally a Japanese trap. The sea lexicon says of this trap (written note) that it is the largest trap, consisting of a guide fence, a herd fence, an ascent path, one or more tufts (in the island language) and one or two open boxes. From generation to generation, fishermen know the migratory routes of fish in the sea and therefore also know the places to put the trap - soaking an empty trap line is eliminated if there are still fish in the sea. Set in the path of fish, this trap is probably a 100% catcher. - In the early 1990s, we were all hit by big changes. It didn't go any different on the fishermen, rather, a huge wave of changes rolled over all of them. A member of the collective farm team had to become a private entrepreneur - swim or drown! A fisherman needs a lot of resources. Fishing takes place seasonally, one species comes to the coast, the other disappears. One and the same trap is far from suitable for everything, nets and traps must be wholesale. A kakuami boat is a boat that can bring 8-9 tons of fish to the beach at once, but in one standing net there may be many more fish at the peak of the season. Put those tons in the box, add the tomato sauce and 30,000-40,000 mouths will be fed! -- European Union fish quotas in the Baltic Sea in 2020: Estonian fishermen will be able to catch all together 15,907 tons of baltic herring While the European Commission proposed a 25% reduction in the sprat catch quota, it was reduced to 22% following negotiations. Estonia found that there was no reason to reduce the sprat quota more..

plakat.2020.jpg

OSALEJAD/PARTICIPANTS:

Karl-Kristjan Nagel (curator), Tiiu Rebane (curator), Taave Tuutma, Mari Prekup, Karol Ansip, Lianne Teder, Anu Muiste, Nõmmküla Selts

bottom of page