top of page

MUHU PRINT 2021

Muhu Print 2021

A.I. Kunstitalus 26.07- 1.08.2021

Eesti Vabagraafikute Ühenduse korraldatav rahvusvaheline töötuba MUHU PRINT

toimub sel suvel juba seitsmendat korda. Loomingulisel nädalasel workshopil osaleb

20 kutsutud profesionaalset graafikakunstnikku Eestist, Poolast, Soomest, Itaaliast ja

Ukrainast. Sel korral on töötoa läbiviijaks kutsutud Ukrainast pärit ja Poolas tegutsev

graafik Irena Lawruszko ning performance projekti viib ellu Emma Fält Soomest.

Muhu Print 2021 tööteemaks on JÄLG.

Jälje jätmine on graafikakunsti põhiolemuses. Mõtiskleme Muhu Prindi töötoas selle

üle, kuidas väikesed jäljed mõjutavad suuremat pilti, suhestume looduskeskkonnaga,

jälgime enda jäetud jälgi ning mõtiskleme jalajälgedest loodusele. Anname

osalejatele võimaluse praktiseerida sügavtrüki peenekoelisi võimalusi ja julgustame

looma ka suureformaadilisi töid (sealhulgas video, kohaspetsiifilised installatsioonid,

performance).

Irena Lawruszko töötoas jätame jälgi trükiplaatidele. Kasutame erinevaid

pinnasöövituse võimalusi, joonte sügavusi ning fotodetailide lisandusi. Erinevad

söövituste etapid väetistega võimaldavad piiramatul hulgal eksperimente. Igast

järgnevast söövitavate ainete lisandumisest võib saada uus etapp, mis toob kaasa

ootamatu efekti. Ning see, mis jälg lõpuks paberile jõuab on juba suurem jäljede

segamise ning kombinatsioonide jada.

Emma Vilina Fält viib Muhu Prindil läbi eksperimentaalse vabajoonistuse töötoa, mis

ühendab multidistsiplinaarse joonistamise, elava etenduse ja installatsioonikunsti.

Tegu on kunstniku performanciga, kuhu kaasatakse ka Muhu Pindil osalejaid. Idee on

luua keskkond, kus jooned on avatud dialoogis ruumi, materjalide, liikumiste ja

helidega selleks, et püsida voos, kasvada, kattuda ja lõputult kaduda.

Graafikatehnikad arenevad pidevalt ning Muhu Print võimaldab kunstnikel end

graafikamaailmas toimuva uue ja huvitavaga kurssi viia. Muhu Prindist on kujunenud

oluline sündmus Eesti graafika maastikul, mis on aktiviseerinud erialast suhtlust ning

olnud käivatajaks mitmetele kohalikele ja rahvusvahelistele näitustele ning koostöö

projektidele.

Muhu Print 2021 korraldajad on Lembe Ruben Kangur ja Kadri Toom

Irena Lawruszko “It used to be”

______________

Irena Lawruszko (s. 1992) on Ukrainast pärit graafik ja maalikunstnik, kes hetkel

töötab ja elab Varssavis ning omandab magistrikraadi Varssavi Kunstiakadeemias.

Irena on oma loomingus pühendunud sügavtrüki tehnikatele, nende kombineerimisele

ning teda paeluvad teemad, mis on seotud vana ning laguneva arhitektuuriga. Tema

loodud arhitektuursed vormid moodustavad erinevaid karaktereid, olenevalt

kontekstist, milles neid esitatakse ning muutuvad mööduva aja vaikseteks

tunnistajateks ja unustatud märkideks ajaloost.

Irenal on olnud isiknäitusi Ukrainas Lublinis ja Kopyczyńces, samuti avas ta veebruaris

2021 näituse Tartus TYPAs. Rahvusvahelistel ühisnäitustel on ta osalenud Iirimaal,

Jaapanis, Rumeenias, Valgevenes, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Portugalis,

Argentiinas, Sitsiilias, Rootsis, Bulgaarias ja Ukrainas. Samuti on ta osa võtnud

erinevatest kultuurifestivalidest ja töötubadest.

____________

Emma Vilina Fält (s. 1983) on visuaalkunstnik Soomest, kes töötab joonistamise,

installatsiooni ja performance kunsti valdkonnas. Tema peamised huvid on kehalise

liikumise, kontakti ja joonistamise ühtekuuluvus. Teda huvitavad keha ja keskkonna

piirid ning viisid, kuidas püüame neid määratleda ja kontrollida. Läbi joonistamise

saab kunstnik aktiivseks kuulajaks.

Emma õpetab kaasaegset joonistamist Soomes Helsingi kunstikoolis MAA ja korraldab

töötubasid Soomes ja mujal. On osalenud erinevates rahvusvahelistes

kunstiprojektides ning residentuurides. Kodulehekülg: https://emmafalt.net/

Comentarios


Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

 SEARCH BY TAGS: 
bottom of page