top of page

FUTU MUHU 2022 / FLORA & FAUNA

FUTU MUHU 2022

MUHU/FLORA&FAUNA


EKL Muhu Kunstitalu traditsiooniline kunstifestival Futu Muhu keskendub tänavu Muhu saare taime-ja loomariigi jäädvustamisele.

Ootame 2022. aasta suvel kõigi loomealade autoreid vaatlema Muhu mitmekesist naturaalset või inimese poolt kujundatud looduskeskkonda; pühendama oma tähelepanu üksikutele valitud teemadele saare taimestiku või loomastikuga seotud tähendusväljadel.

Keskkonda vaatlev kunst on alati peegeldanud selle ajastu vaimu ja arusaamade kogumeid, mil teosed on loodud. Autorite käekiri ning töömeetodid on esile toonud ja fikseerinud põlvkondade ideaale, ettekujutusi ning arusaamu inimese rollist ökosüsteemis ehk naturaalses ruumis.

Ökosemiootilises spektris on Futu Muhu 2022 ”Flora&Fauna” fookus seatud vaid taimede ja loomade kujutamisele või nende piiritletud teemade igal teisel muul viisil väljendamisele.

Ootame osalema professionaalseid autoreid kõigilt kunstidega seotud erialadelt, samuti on oodatud sõnastajad, näitlejad, tantsijad, muusikud, sportlased! Festivali formaat: suvine ühenädalane individuaalne loomeperiood Muhu Kunstitalus vabalt valitud ajal 30.maist 15.augustini 2022. Külalisautori käsutuses on tuba Kunstitalu suveaidas ja jalgratas. (Grupikülastuste korral rakendub EKL Muhu Kunstitalu hinnakiri https://www.ai-res.org/puhkajale )

Külalisautor vastutab ise oma toidukordade, tervisekindlustuse, transpordi ja töövahendite eest. EKL Muhu Kunstitalu pakub festivalil osalejatele kinnituskirja loometoetuse taotlemiseks.

Talus on 2 stuudioteks kohaldatavat ruumi; saarel on kokkuleppetasude alusel võimalik töötada hästivarustatud metallitöökojas ( kujunduskunstik Kristjan Sisa), tegeleda keraamika (Marget Tafel - Vahtra, stuudiokeraamik, praktik-koolitaja Muhu InSEA MTÜ-s (kunstiharidus, loodud 2004.aastal), Vabaharidusliidu liige, EKerLiidu, EKL liige) ja tekstiilikunstidega (Nõmmküla kudumistöökoda).


Muhu Kunstitalu tiim dokumenteerib suve jooksul toimuvad loometegevused ja esitab Kunstitalu Futu Muhu festivali näitustel, kataloogis ning veebiruumis. ( https://www.ai-res.org/futu-muhu-festival-naeitused )


Futu Muhu 2022 konkursil osalemiseks palume täita registreerimisleht ja saata see hiljemalt 1.maiks Muhu Kunstitalu kontaktaadressile tiiu.rebane@eaa.eeEAA Muhu Art Residency traditional art festival Futu Muhu will focus on capturing the flora and fauna of Muhu island this year.


In the summer of 2022, we expect the authors of all creative fields to observe the diverse natural environment of Muhu; devote their attention to individual selected topics in the fields of meaning related to the flora or fauna.


The art of observing the environment has always reflected the sets of spirit and insights of the era in which the works were created. The authors' handwriting and working methods have highlighted and detected the ideals, ideas and understandings of the role of man in the ecosystem, ie in natural space.


In the eco-semiotic spectrum, the focus of Futu Muhu 2022 “Flora & Fauna” is set only to depict plants and animals or to express these delimited themes in any other technique or known language..


We are looking for professional authors from all disciplines related to art and creation to participate, as well as formulators, actors, dancers, musicians and athletes!

Festival format: one-week individual creative period at Muhu Art Residency at a freely chosen time, during the summer period. The summer period of the festival lasts from May 30 to August 15, 2022.

The guest author has a room in Art Residency and a bicycle. We offer a comprehensive tour of the island of Muhu.

The guest author is responsible for his own meals, health insurance, trasport and tools.

The farm has 2 rooms suitable for studios; On the island, it is possible to work in a well-equipped metal workshop (artist Kristjan Sisa), deal with ceramics (artist Marget Tafel) and textile arts (Nõmmküla knitting workshop) on the basis of agreed fees.


The team of Muhu Art Residency documents the creative activities that take place during the summer and presents them at the exhibitions, catalog and web space of the Muhu Art Residency Futu Muhu Festival with the consent of the authors.

For participatig in Futu Muhu 2022, please fill in the registration form and send it no later than May 1 to the contact address of Muhu Art Residency tiiu.rebane@eaa.ee

NB! On 25.07.-31.07.2022 the Residency is fully booked !


REGISTREERIMISLEHT / REGISTRATION :

registreerimine.flora.fauna
.docx
Download DOCX • 310KBComments


Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

 SEARCH BY TAGS: 
bottom of page