top of page

KUNST JA ENERGIA


FUTU - MUHU 2016

KUNST ja ENERGIA

PILOOTPROJEKT

OSALEJAKS REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD

Konkursi võitjad: Andrei Novikov ja Nikita Kuidaibergenov (Tallinna Polütehnikum)! - Energia tootmine veekogudest (jõgi , meri) ja tuulest.

Kunstnikud:

Konkursi lõpptähtaeg: 15. mai 2016

Projekti avalik presentatsioon: 19. august 2016, Kuressaare Raegalerii Kultuurikeskuse saal

Projekti ja kaastööde publikatsioonid: www.ai-res.org ; Muhu A. I. Kunstitalu Kataloog 2016 jt

TÄPSEMALT:

KUNST JA ENERGIA

EKL MUHU A. I. KUNSTITALU

koostöös: TALLINNA POLÜTEHNIKUM- OOMIPOOD http://www.ai-res.org IDEE Alternatiivenergia tootmise väikelahenduste projektikonkurss. Pikaajaline projekt, mis ühendab kunstiga väikemajapidamisekeskselt lähtepositsioonilt tulenevaid alternatiivenergia lahendusi.

EESMÄRGID 1. Arendada ja propageerida uusi, kättesaadavaid ning sõltumatuid, energiatootmise meetodeid, luues koostöös tehnikahuviliste ning -professionaalidega alternatiivenergia rakendustel põhinevaid originaalseid kunstiobjekte. 2. Luua ja eksponeerida käepärastest vahenditest, Tee-Ise tüüpi raskusastmes ja madalaeelarvelisi energeetikalahendusi mida on võimalik ja kasulik rakendada väikemajapidamises (talu, eramaja, korter) elektri ja/või sooja tootmiseks.

KONKURSI TINGIMUSED Kaastööd võivad suhestuda kõikide majapidamises ettetulevate elektrienergiaprobleemidega, alates valgusest lõpetades mehhaanika küsimustega.

Nõuded konkursile esitatavatele kaastöödele:

• eelistatud on praktiliselt läbimõeldud kaastööd (olemas skeemid, joonised, materjalikirjeldused ja kuluarvutused, teostamise ja rakendusvõimaluste kirjeldused), soovi korral võib lisada makette ja teisi lisamaterjale. Kaastöö peab looma selge ettekujutluse tulevasest objektist ja selle teostamisest.

• eelistatud on projektid, mille teostamise lõppeelarve ei ületa 100 EURi.

• projekt peab olema vormistatud täiemahuliselt ning praktiliselt teostatav käepärastest vahenditest maksimaalselt 4 päeva jooksul.

• Konkurss eeldab et energia tootmiseks rakendatakse kas päikest, vett, õhku või maad. Lisaettepanekud on oodatud !

KAASTÖÖD TULEB ESITADA HILJEMALT 15. MAIKS TALLINNA POLÜTEHNIKUMI HUVIJUHT KAISA LIIMETSALE Kaisa.Liimets@tptlive.ee ja Tiiu Rebasele (EKL) tiiu.rebane@eaa.ee Kaastööd paberkandjal ja lisamaterjalid: Kaisa Liimetsale. Konkursi kaastöid hindab EKL Muhu Kunstitalu ja Tallinna Polütehnikumi komisjon. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 25.mail.2015 Konkursitöödele vaja lisada autori nimi, vanus, õpperühm ja kontaktandmed.

Kuraator: Karl-Kristjan Nagel (EKL) - karlnagel@email.ee

Lisateave 2016 aastal tuleb koostöös tehniliste lahenduste autorite ning kunstnike (kunstiline kujundus - installatsioon)Meeland Sepa ja Taave Tuutmaaga teostamisele kuni 2 projekti, teised kvalifitseerunud prototüübid teostatakse Muhu Kunstitalus aastatel 2017 - 2018.

TEEMAD I. VABATEEMA EKL Muhu Kunstitalu püstitatud eesmärgid hõlmavad kogu väikemajapidamise spektrit. Lähtuda tuleks ääremaal asuva 100 aasta vanuse talumajapidamise vajadustest, kus on puudu nii valgustusest kui küttest, ning kus puudub kaasagene veevärk ning elektrikulud ületavad elanike reaalseid võimalusi. Ootame lihtsaid ja uudseid ning asjaarmastajale jõukohaseid lahendusi igapäevaprobleemide lahendamiseks. SOOVITUSED: Pilootprojekti silmapaistvuse tõstmiseks võib orienteeruda näiteks taluõue valgustuse lahendamisele. Võidutöö seotakse kas hoonete või kunstnike (Meeland Sepp ja Taave Tuutma) suuremõõtmelise installatsiooniga, mis jääb projekti aastaringselt reklaamima. Kaastöö praktilise teostamise plaanitav eelarve ei tohi ületada 100 EUR II. LISATEEMA Projekti toetaja OOMIPOOD (Dormikor OÜ), on välja kuulutanud lisateema: kasvuhoone efektiivsuse tõstmine ning kultiveerimisperioodi pikendamise süsteem. Küsimus: Kuidas akumuleerida ning jaotada soojust eesmärgiga pikendada kasvuhoone hooajalist kasutusaega. Kuidas koguda ning rakendada päikeseenergiat alates aprillist oktoobrini, leida lahendused soojuse akumuleerimiseks - väljaandmiseks vastavalt kasvuhoone mahule. Töö tuleb lahendamisele Muhu Kunstitalus. Kaastöö praktilise teostamise eelarve ei tohi ületada 50 EUR

III. Boonusküsimus Muhu A. I. Kunstitalu lisaülesanne kasvuhoone teemas nr II: luua kasvuhoone jahutussüsteem.

NB! KÕIGI KAASTÖÖDE ESMASED TINGIMUSED ON: • TEE-ISE-TÜÜPI RASKUSASTE • ETTEANTUD EELARVESSE JÄÄMINE, EELISTATUD ON VÄHEMPAKKUMISED • EELISTATUD ON MAJAPIDAMISES KÄTTESAADAVATE MATERJALIDE RAKENDAMINE

TÄPSEM INFO: http://www.ai-res.org/#!festival-future-horizon-2016/abtu1 Hindamiskomisjonile jääb õigus teha võidutöö autorile omapoolseid ettepanekuid ja nõudeid lahenduskäikude muutmiseks!

TÄNAME TOETAJAID: EKL, Eesti Kultuurkapital, Oomipood, Kunstnikud Meeland Sepp ja Taave Tuutma

AUTORITELE:

• Kõik kvalifitseerunud kaastööd dokumenteeritakse ning tulevad teostamisele kuni 2018 aastani EKL Muhu A. I. Kunstitalus; • Kõik kaastööd tulevad dokumentaalmaterjalina esitlusele Muhu Kunstitalu aastanäituse FUTU-MUHU 2016 avamisel Kuressaare Raegalerii Kultuurikeskuse saalis 19. augustil 2016; • Valik kaastöid ja võidutööd kogutakse Muhu Kunstitalu 2016 kataloogi ja kodulehele; • Võidutööd tulevad ühisteostusele juunis 2016 - Muhu Kunstitalus; • EKL Muhu A. I. Kunstitalu premeerib mõlema võidutöö autorit puhkus-nädalalõpuga (koos kaaslasega) Muhu Kunstitalus; • Oomipood paneb mõlema teema võidutöö autoritele valja auhinna Oomipoe kinkekaardi näol.

SÜNDMUSTE AJAKAVA: 15.mai - konkursitööde esitamise tähtaeg 25. mai - konkursi tulemuste avalikustamine 10-15. juuni - arvatav tööde teostamise ajaplaan 19.august - kaastööde presenteerimine Muhu Kunstitalu näitusel FUTU_MUHU 2016 , Kuressaare Raegalerii Kultuurikeskuses

...

Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

 SEARCH BY TAGS: 
bottom of page