top of page

KUNSTITALU HOONETE TAASTAMINE JA KAASAJASTAMINE

EKLi Muhu kunstitalus on jätkunud 2015. aastal alustatud tegevused nii sisulise programmi arendamisel kui ka ajaloolise talukompleksi korrastamisel projektijuhi Tiiu Rebase eestvedamisel. Mitmekesise rahvusvahelise seltskonna on Muhusse toonud 2015. aastal algatatud kunstifestival Futu Muhu, mille üheks eesmärgiks on tõmmata tähelepanu selle arhailise arhitektuuripärli olemasolule ja eksponeerida talukompleksi kui funktsionaalset ning huvitava potentsiaaliga keskkonda  kaasaegse rahvusvahelise kultuuritegevuse viljelemiseks. 2018. aastal toimus festivali raames sümpoosion „Maalides metsa“, milles lõid lisaks maalikunstnikele kaasa kirjanik ja mõtleja Hasso Krull, ajakirjanik ja keskkonnaaktivist Linda Mari Väli ja paljud teised. 2019. aastal on festivali motoks „Kunstilt külale“ ning eesmärgiks on luua Nõmmküla keskusesse mälestusmärk Muhu põhjaranniku legendaarsele, kuid hääbuvale kalastuskultuurile.

 

Talukompleksist on kõige halvemas seisus selle peahoone – 276 m2 suurune rehielamu, millest rehealuse osa on aastaid tagasi tulekahjus hävinud. Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt tuleb esimeses järjekorras rehielamus konserveerida hoone konstruktsioonid ja muud säilinud osad konserveerida kuni restaureerimistööde alguseni. Suuremaid või väiksemaid parendustöid vajavad kõik abihooned, kaasajastamist sanitaarsõlmed. 

Muhu baasi arengukava näeb ette hoonete kompleksi täielikku taastamist ja funktsionaalset uuendamist samaaegselt uue sisulise tähenduse loomisega endisele passiivsele puhkekeskusele. Muhu baasi renoveerimise ja laiendamise eesmärk on luua Kunstitalust aastaringselt toimiv kunstikeskus; valdkondade vahelise perspektiiviga seminari- ja loomeresidentuur. Eestit tutvustava arhailise maamärgina on arendatava loovmaja eesmärgiks sünteesida muistset kaasaegsega, seda nii elukeskkonna kui loovate ideede inkubaatorina. Muinsuskaitsealuse talukompleksi väljakutsed on sobivaks pinnaseks nii kaasaegsetele kunstnikele kui ka ajaloolastele, lastele ja täiskasvanutele, novaatoritele ja restauraatoritele.

 

Kõik 5 maja vajavad edasiseks funktsioneerimiseks, kas siis endises funktsioonis või tulevase residentuurikeskusena, renoveerimist. Halvimas seisus on  276 m2 peahoone, millest pool (rehealune) on tulekahjus hävinud kuni paekivist vundamendini. Säilinud pool hoonest vajab esmajärjekorras operatiivseid konserveerimistöid. Samuti vajavad suuremaid või väiksemaid parandustöid praktiliselt kõik abihooned ning kaasajastamist sanitaarsõlmed.

 

2015. aastal algatatud kunstifestivali Futu Muhu üheks eesmärgiks on tõmmata püsivat tähelepanu selle arhailise arhitektuuripärli olemasolule ja eksponeerida talukompleksi kui funktsionaalset ning huvitava potentsiaaliga keskkonda  kaasaegse rahvusvahelise kultuuritegevuse viljelemiseks.

TOIMUNUD TEGEVUSED

 

September–detsember 2014 – Kunstitalu arengukava koostamine ja kinnitamine EKL volikogu poolt. Tööd alustas Kunstitalu projektijuht Tiiu Rebane.

 

Oktoober–detsember 2014 – Visioonprojekti valmimine; autorite Jaak-Adam Looveeri ja Indrek Järve (PAIK Arhitektid OÜ)  poolt valmis säästva renoveerimise põhine madalenergiahoone tüüpi lahendus rehielamule, mille tulevane laienenud funktsioon näeb ette aastaringset majutus-ja töövõimalust kolmele alalisele residendile ning hoonele laiemat avalikku rakendusvõimalust seminaride-, stuudio- ja kontserdikeskusena. Talukompleksi visioonprojekti kuuluvad samuti uuenenud kommunaallahendused ning kaasaegne juurde ehitatav, samas ajaloolise mahuga harmoneeruv vaatetorn-stuudio.

 

Jaanuar 2015 – Kunstitalu kodulehe loomine (www.ai-res.org)

 

Veebruar 2015 – Muinsuskaitseametilt projekteerimisloa taotlemine valminud visioonprojekti alusel.

 

Mai 2015 – talu heakorratööd: kõigi ruumide korrastus, olemasolevate asemete väljavahetamine ja aastakümnete jooksul kogunenud prügi (~6 T) äravedu. Korrastamis-ja taastamistööd saunas, suuremahuline võsaraie.

 

Juuni 2015 – EKA ja Tehnikaülikooli VKA kahenädalane mõõdistuspraktika Joosep Metslangi juhtimisel; tulemusena valmisid Kunstitalule seni puuduolevad aida ja keldri mõõdistusjoonised.

September 2015 – ehitati Kunstitalu saun-aidale Muinsuskaitseameti osalisel toetusel uus rookatus.

Detsember 2015 – Muinsuskaitseametil valmis Muhu Kunstitalu hoonete kompleksi renoveerimis- ja ehitustööde eritingimuste pakett.

Muhu Kunstitalu püsitegevuste hulka kuulub hoonete konserveerimis-ja parandustööd, need on toimunud Karl-Kristjan Nageli ja Tiiu Rebase eestvedamisel. 

2016-2018 kindlustati peahoone talakonstruktsioone, konserveeriti ja kaeti laudisega rehemaja põlenud sein. Puhastati peamaja katus, parandati rohked lekkekohad. Interjöör kohaldati loometegevusele sobivamaks. Peamaja tuulekodade põrandad renoveeriti, köök-sepikoja katusetalad vahetati osaliselt, tõrvakattega katus parandati ja hüdroisoleeriti. Sepikoda kohandati Kunstitalu kunstigaleriiks, köök kohaldati nõuetele vastavaks.

Parandati kogu talukompleksi elektrisüsteeme. Vahetati välja kõik voodid, sh koos vajaliku puutööga. Eluruumide kohendamine on jätkuv tegevus. Asutati uus veesõlm, alternatiivina ainsale sauna veekraanile. Parandati välitualeti katusetalad, kate ja alustalad. Lubjati saun, kaasajastati duśśiruum. 

Lammutati peamaja müüritisel lasunud puitlava. Põlenud hooneala pinnas puhastati eterniidist ja sillutati killustikuga, rajati suvine katusealune töö-ja puhkeala. Graafikanädalate igaastaseks läbiviimiseks Muhu Kunstitalus rajati spetsiaalne settekast graafikajäätmevete filtreerimiseks. Jne

2019 suuremahulise ettevõtmisena puhastati peamaj laepealne täies mahus endisaegsest soojustuse kihist ning kindlustati veel ilmnenud puudused ja kahjustused hoone konstruktsioonis. põlenud rehehoone ajalooline müüritis sai konserveeritud ja kaetud, sauna veesõlm uuendatud.

2020 jätkuvad tööd veesüsteemi parandustega, valmib uus köök-sepikoja katus. peahoone sanitaarremont. Talu interjööri on rikastatud kunstnik Elo Järve pärandatud esemetega. 

bottom of page