top of page

Anastasia Fomina, Valgevene

Intervjueerib Tiiu Rebane

 

- Teie videote üldine meeleolu on religioonikesne, kas selline stiil on taotuslik ning mis põhjustel seote oma tööd Andrei Azsacra loominguga?​

-  Tegelen sakraalse kunstiga, milles on omal kohal sümbolismi ja vaimse alge elemendid. Videotes esitan enda tavaloomingut – kontseptuaalset maali ning graafikat Indo—Euroopa stilistikas. Alates 2011 aastast on minu eeskujuks Andrei Azsacra filosoofia ja poeesia, mida pildis ka interpreteerin. Leian et suudan Azsacra ideid publikule selgemaks teha, pakkuda lähenemisteed avamaks vaatajale tema mõttemaailma.

 

- Kuidas on tänapäeval võimalik mõelda jumalatest, kuidas neid kaasajas analüüsida? Kujutate neid Hinduismi traditsioonis ilusate, vaärviliste ja rohkearvulistena.

- Ei olegi vaja analüüsida. Analüütiline on ju mõistus. Kuid mõtted ei kuulu hingele. Mõtlen et jumalaid peab lihtsalt tunnetama, neid peab armastama ja neid peab teenima.

Praegu on jumalad huvitatud suurema hulga tervemõistuslike inimeste tekkest maapeale, ning sellest et tervemõistuslikkus ilmutaks end nii kujutavates kunstides kui kõigil elualadel.

Juhin oma töös palju tähelepanu loomakaitse vajadusele, inimkond peaks loobuma elusolendite tapmisest, ärakasutamisest ja muidugi liga söömisest.See kõik on julm metsikus ehk tapmine ilusate asjade nimel. Ärgem unustagem et iga inimene võib taassündida looma või putukana..

 

- Kuidas on jumalad seotud kunstifestivali teemaga ehk viimase aastasaja sündmustega?

- Jumalad on alati palju enamat kui kõik inimlik. Jumalate kohta võib öelda et nad on super-managerid, kelle kontrolli ning juhtimise all on terved maailmad. See tähendab et ka ajalugu kuulub jumalate mõjuvälja.

Praegusel ajastul toimuvad meie planeedil imelikud sündmused, kasvab tõsiste probleemide hulk. Kujuneb mulje et planeedil on raske inimkonda üle elada. Ennast ilmutab aina enam nüansse, mis justkui peaks panema inimkonda mõtlema ning globaalset tasakaalu aastama. Minu hinnangul peab inimkond tervikuna eelkõige jõudma egoismist loobumisse ja õppima jälgima suuremate jõudude ehk siis jumala tahte suunda. Inimesed peaksid õppima kanaldama jumalate tahet. Areng toimub läbi teineteise teenimise ja aitamise, ainult nii on võimalik evolutsioon, kõik muu on degradatsioon. Ainult nii ei kahetse inimene elatud aastaid.

 

- Olete sõnastanud uue suuna kaasaegsele kunstile, palun rääkige sellest teooriast lähemalt.

- Jah, olen tegelenud arutlemisega teemal Uus kunst, nimetasin kontseptsiooni lühidalt Sov-Art´ks.

Tegemist on müstilis-sümbolistliku kunstiga, mis läbi primitivismi prisma on orienteeritud väga laiale auditooriumile. Visuaalsete instrumentidena kasutavad maal, fotograafia ja graafika  sakraalseid ja-või primitiivseid sümboleid.

Absurdselt Apokalüptiline Kunst on uue ajastu kunst, mis ühendab eneses kolme stiili, mis on 1. Kaootiline maal, mis ühendab eneses paradoksaalselt kõikvõimalikke erinevaid vastuolulisi kontseptsioone ning stiile. See on ebaloogiline, ka irratsionaalne, ka moonutav ja tahtlikult segadusseajav.

2. Sakraal-initsiatsiooniline maal, vahe-etapina üleminekul Sakramentaalsesse, töötab publiku varjatud potentsiaali avaldumisega ning tema minevikumäluga. 

3. Sakramentaalne maal, on stiil millega töötavad kunstnik-müstikud.

bottom of page