top of page

Helen Merila intervjuu SANDRA JÕGEVAGA

  • Millise performance´i ja installatsiooniga plaanisid festivalil esineda?

  • Plaane oli mitmeid ja omavahel konkureerivaid. Kuna nendest mitme oluline komponent on üllatusmoment ja tahan neid ideid veel teostada, siis ma ei soovi siinkohal  rohkem avaldada.

  • Kuidas seostus see töö festivali teemaga "100 aastat"?

  • Vt eelmist vastust.

  • Milline on Sinu arvetes viimase saja aasta olulisim sündmus?

  • Kuidas valida Eesti iseseisvumise ning taasiseseisvumise, I ja II Maailmasõja vahel?

  • Kuidas Sina interdistsiplinaarse kunstnikuna suhtud world wide web´i tulekusse või digipöördesse, mis paljude arvates on üks suurimaid muutuseid inimkonna ajaloos?

  • Kas suurem muutus kui näiteks elektri või bensiini kasutuselevõtt? Loomulikult on see inimeste elu tohutult mõjutanud; muutused on minu arvates eelkõige kommunikatsiooni ning meediatarbimise alal. Aga ma arvan, et nn digipööre on interdistsiplinaarsete kunstnike elu muutnud vahest vähem kui meediakontsernide juhtide  ja töötajate oma.

  • Miks Sa siiski loobusid sel aastal Futu Muhu festivalil esinemast?

  • Otsustasin, et ma ei toeta süsteemi, mis on tekkinud mingite üsna hiljutiste tendentside valguses kunsti rahastamises. Olukorda, kus ka mitu aastat toimunud rahvusvahelised kunstisündmused võivad rahaeraldustest täiesti ilma jääda või saada rahastuse viimasel minutil ning vajalikust palju väiksemas mahus. Sain korraldajatelt teada, et neil pole õnnestunud piisavalt raha saada ning mina kui osaleja oleksin pidanud Kulkast siiski ise küsima. Vastuse oleks saanud kõigest nädal, äärmisel juhul kaks enne ürituse toimumist. Tundus õigem ning kõigile, nii korraldajatele kui endale kõige säästvam loobuda kohe, mitte esitada taotlus ning  jääda viimasel hetkel saabuvat vastust ootama. See oleks ka vastuolus faktiga, et ettevalmistuse ning kulutuste tegemisega oleks pidanud kohe alustama, juba enne taotluse esitamist. 

bottom of page