Muhu Print 2016

January 31, 2016

Rahvusvaheline graafikanädal Muhu Print toimub A. I. Kunstitalus
18-23 juuli 2016

Korraldaja Lembe Ruben (Eesti Vabagraafikute Ühendus)

 


Rahvusvaheline graafikanädal on plaanis korraldada sel suvel teist korda. Loodame sellest
kujundada iga-aastase traditsiooni.
Eelmisel aastal võtsid osa graafikud: Imre Bodn´ar (Ungari), Zsofia Annamaria Sztranyak
(Ungari), Tibor Csabai (Ungari), Anita Vitai (Ungari), Jaf Mabro (Prantsusmaa), Piia Lehti-Teder
(Soome), Tea Tikka (Soome), Britta Benno, Inga Heamägi, Lembe Ruben, Helen Tago-Mullaste,
Kaija Kesa, Kalli Kalde, Lilli-Krõõt Repnau, Ly Lestberg, Külliki Järvila, Tiia Külv, Mark
Antonius Puhkan, Kristina Mirjam Villand, Kelli Valk, Mari-Liis Laanemaa ja Kadri Toom.
Eri põlvkonna ja nelja rahvuse professionaalsed graafikud koondusid ühiseks
loominguliseks nädalaks. Helen Tago-Mullaste näitas oma workshopil uut Eestis veel vähetuntud
vasesöövitustehnikat – voolusöövitust, mille käigus söövitatakse trükiplaati elektrivoolu abil.
Soomlanna Piia Lehti näitas Muhus uuemat akvatintat, mida tehakse meie graafikutele seni
tundmatul viisil - kompressori ja akrüüli pritsiga, see on traditsioonilisest tehnikast tervislikum ja
kiirem menetlus. Teiseks Piia õpetatud tehnikaks oli foto söövitamine vaseplaadile.
Professionaalsete graafikute vastastikune tehniliste oskuste, loominguliste impulsside ja
maailmavaate jagamine on tõhus. Paljud graafikud saavad trükitehnikatest uue innustuse,
parandavad oma tehnilisi oskusi ja saavad rikkamaks uute tehnikate võrra. Mitmed graafikud
töötasid eelmisel korral hommikust hilisööni produktiivselt. Graafika nõuab spetsiifilisi ruume,
materjale, vahendeid ja tingimusi, mida kõigil igapäevaselt ei ole võimalik kasutada, seega oli see
paljudele hea võimalus oma loomingu tegemiseks või ka kunagi õpitu meeldetuletamiseks.
Üritus lõppes osalejate ühisnäitusega „Muhu Print” Tallinnas Ungari Instituudis, mida
kajastas ERR televisioonis ja raadios.
Estampgraafika on olnud ja on ka edaspidi, nii meil kui ka mujal maailmas, jätkusuutlik
kunstitegemise viis. Eesti tugev graafikatraditsioon on aga viimastel aastatel näidanud
hääbumistendentse, seetõttu on just praegu vajalik üksteise tugi ja vastastikune tehniline toetus,
mille annab graafikute omavaheline tihedam tööalane suhtlemine ning noorte julgustamine.
Graafikanädalast 2015. aastal võtsid osa ka Eesti Kunstiakadeemia tudengid Kristina Mirjam
Villand ja Mark Antonius Puhkan, kes olid õnnelikud, et Muhus olid graafika tegemiseks loodud nii
head tingimused. Samuti said nad küsida kõigilt vanematelt kolleegidelt tehnilist abi ja nõuandeid.
Meie ürituse üks eesmärkidest on näidata vähemlevinud tehnikaid ja tehnilisi uuendusi.
2016. aastal saab üheks teemadest polümeergravüür, millega saab trükkida fotot. Seda on lubanud
esitleda innustunud graafika tehnikate eksperimentaator Helen Tago-Mullaste. Teiseks teemaks
võiks olla litograafia uuendustega seotu. Seda võiks kutsuda esitlema mõne graafiku näiteks
Hispaaniast, kus tehakse litot tänapäevasemal ja lihtsamal viisil.
Meediakajastusi eelmisest üritusest:
http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/55c8bb0614f03602e0a13715
http://kultuur.err.ee/v/b73121ed-62ee-4f94-846c-a3654e607dfc
http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/8e0d4bde-f020-44f4-9232-
053a4c2c9027/aktuaalne-kaamera-ilm (alates 21.20)
http://helentago.com/mrkmed/i-muhu-rahvusvaheline-graafikalaager
http://www.infoajka.hu/hirek/olvas/ajkai-grafikusok-egy-kozos-cel-erdekeben-dolgoznak-2015-08-
09-170930
Arvamused 2015 graafikanädalast:
Mark Antonius Puhkan: „Üritus oli äärmiselt kogemusterikas ja produktiivne. Nädalaga sai korda
saadetud kolm korda rohkem kui kooliprogrammides sama aja jooksul. Lisaks oli ürituse juures
ainulaadne ja rikastav kogenud erialane seltskond, mis oli mitmekesine ka rahvuskultuurilisest
aspektist ning vabaõhu keskkond, mis oma maaliliste Muhu vaadetega andis loomiseks tugeva
impulsi. Võiks olla rohkem võimalusi kunstnikel vabas keskkonnas kokku saada, luua ja kogemusi
vahetada, sest see loob ka erialast ühist missioonitunnet ja eneseteadvust oma kultuurilises
keskkonnas.”
Zsofia Annamaria Sztranyak: „It was fantastic and professionally it was very varied and unique. I
liked the idea about the cultural interaction and it worked ! Otherwise it was interesting too, that
there were generational differences between the artist. The environment and the circumstances were
inspired and beatiful. I hope that the hunagrian artist could show to the other artist some other new
ways in the graphic.”
Tibor Csabai: „ An invitation to a workshop counts as a big possibility all over the world, because
the ’visitor’ can not only learn about the countries natural resources and built values, but also peer
into the heart of the Hosts. And who make this experience in Estonia, I am sure that he/she will
enjoy this and all the
Beauty of creating between the company of smiling faces.
At the end of July 4 member of the AGM /Ajkai Grafikai Műhely/ became an invitation from the
A.I. Residency to participite an artists colony in Muhu. All of this meant for us a continuation in the
relationship, because in the last period two of our graphic artist, Zsófi Sztranyák and Imre Bodnár
introduced ourselves with they own exhibition in Tallinn /Institut Balassi/ and in the summer of
2014 Lembe Ruben and Britta Benno estonian graphic artist participate our internatoinal graphic
camp in Magyarpolány. They get acquainted with the work in our workshop and with the beauty of
the mountains Bakony and the lake Balaton. The hungarian AGM sorts of his artists colony 33
years, where the together working, the time spent here, furthermore the people gathered developed
the character and spirit of the colony. The internal workshop signify a motivation in the creation
what youcan identify just in this case. In the first estonian artist colony could we experience this.
We leaved with great expectations / there was a half – day long flight journey, then a car trip and
finally a comp trip,too. After this we reached the island of Muhu with the old (even that the
landscape is not inspiring thatched roof houses colony and a windmill. Already from the beginning
of we could palpable that our friends from north live another “relationship” with their surroundings,
especially, when most of us come from the cities. They not only honor their traditions, they live
their traditional built environment and inhabit it, the modern don’t distroy the old one, but also
organically built together. We spent the week with continuous work, which of course we also not
lived as an outsider, because in addition to the inspiring environment we had an equipped
workshop, too, (in that part maybe the latest hungarian colony helped the orgnizers). One week
carefree period, which is primarly used to give the individual a kind of artistic and spiritual
inspiration, what we can use whole of the year. A strong artist colony characterized by strong
individuals wich are coming with decided artistic goal. But it’s not a problem if we doubt
sometimes in ourselves or even we feel a little bit uncertanty, and of course it’s good to be
sometimes openminded to new things. We experimented and learnt new ways in the aquatint
technique, we could try and insight into electro-etching technique, wich we can maybe use later in
our art or we can enrich our art education metholodogy. Our balticum experiences ends in the most
beautiful city in Estonia, of course Tallinn with a late night and an early morning sightseeing in the
Old town, where the ancient and the modern present coexist peacefully side by side.
Thank you to the organizers, for your friendship, that you had understanding of us, and last but not
least for the together working. „

 

 

 

Please reload

Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

August 2, 2020

April 22, 2020

February 20, 2020

February 20, 2020

March 19, 2019

Please reload

 SEARCH BY TAGS: 

All Rights Reserved

Tiiu Rebane